ITP Sweden

ITP Sweden is an intentional practice group established in 2011. Initially, the group met in Gävle, however, to cover all of Sweden, we will now offer sessions via Zoom. We are currently holding open sessions if you’re interested in meeting our group members prior to joining. If you are curious about ITP and want to learn more, please reach out to Ann Horn.

  
ITP Sweden är en ITP-grupp som bildades 2011. Gruppen var ursprungligen lokalt verksam i Gävle. För att täcka hela Sverige kommer vi att erbjuda möten via Zoom. Vi håller för närvarande öppna möten om du är intresserad av att träffa våra gruppmedlemmar innan du går med. Om du har frågor om ITP och gruppen, kontakta Ann Horn för mer information.

Meeting Information

Contact
Ann Horn
ann@itp-international.org